Skip to main content

Full text of "January Race Meeting"

See other formats


f dk an degud tukorY cdT like Bird SQiH 
I btmal railY Ulffi the East abini] Sa£iHl. &i^ 


niM tn e±ia- «-x ^»fc i„ <»^ii Htl4 fm-u AJ.MC1<II« bt li 
At Ji'T" ■""*" -*it*f- ^-L.tii -o <»^ n*ri Ik <ltv -MM* Mm mtii*tr di^h,. 

H»HU| avLar fnttu Hfr* I*My i4l Ihlll: "ft, IBOa bIvVI W^ 
--■L«r< u ■. 4*1.1 ■•*E>ra. Jr«7 H,. oJl Iturr ^r«rj^ ii:i* 

^S rV*!^°fl.*"' '^7^ ^ "" *■*«'■ " ""-""- ^I'- 
ll <-"^.iiT *•"' '* *«"'. %>■ ruUf rlMtiiSi ii*4ir. 


1l4t A -HllLE-T riiiT* U4 f" ibHkf Cap Hllu viu 
•MIL fa -tU. ^Ufl |.*p,( tJ^ir ffl^^ AJ4 H Itv nil J4h r> nt 

Hk HbAf Uirht 

111! Jkd IfetlS hfiibAT T*qh •llir >»4 Ih tHUd. -f Be happy 
- go Dunlop 
BVXLOP PiAlLfl-Tiikflt-u 

>ta^lli-lB- £ii4rLrv 

-Ear hn 
<ju rut 11 ■>■ 
Koou FAf% lucE cunajnr 

MHirOF W JSUJ .VfflH mWT 
hv'w vl fferent car makes gaffi better 
ileratfan and gas mileage wi^i 
nptfMiTupbO'Acticn sparit plugs! 
<*J -PiB Bi^ |J (S 

^ hlr-nB«^ ltd $Mamin N4r 

1*? *rl;-. 4m4* HVrt, pigai -■ ^-^iMj* 
I - Lirr DP OPTIGTUJ - 
i > CDorh or E-iia ctnrar 
Z4RJ 4^R.»^H 

HtdlDfll DftlMl 

^■^■FlitC artv Pair k.v. r»?i.ii* 

1|||» »,ll_ >«E*I Kt ... in ZarnbiA MOTOR 
CO LTD 
vi-imtrreiHT 

r 

i4^ti^n«f 2^ ^-^tiMiantn Mi^tyyrtxd Hart N'4iM i«amriih] Jflt^iTfl 

CYCLES ITO. fln 4tr4plAqH I TM Bll «■! 
»4Um HI 1DCO «<! 
:rtIie|)i1wUc\\oil(l 

— ofllieXIG 
■rvm^LUn© 90 llftltill ev^-il^Vi ^\ IIH |.E~ pfflAllPfi £UU r. Crtfjlall l«aa:L 


J^ 41 


JiP. >■■ fcn-iam T^nta 


l.i. IC.- 


C.iJ.U JaBMiH Itltfb 


* 


£.P. ju^dduy TbhAa 


^ 


h TnrJiW' hlma 


Vt 


^i^ 


yrt 


IKTiHMWhl HIM*. ^l^\ It «qnmii4 inr 1W 
H'hl''-ii Writ! iiVfe^tH. 
1 

- 41.4 «<■ 

V *■ Mint tl°i" 'P ro H* (fli 

- Fr»hillM itn tp It 11^4 -il. 
> ' Prt#uilLn >-r- in I* 11^ 4ti 

l.V., 10 lip tC)El?CV UU tl1.T> -I1M| 

L.V*i 10 lip JERlTtl MJ,a 


- - Mfc- -T4 14P ^Mni fMt s i.n r._n. dhiuiLi^uv *r ■ t»*«ib Tn4 1.^ ri«. 

3.» Kh. It ue KiMia tin fij.I iiLfli], 13 nivn ncxi 4,-0O >'lp. U Lay iitJ&lCJir A^A 

fur "(fcf ^* r>rft4> tl44n, 

Tbf IIip ir rulul flrlian, kU-U LLJ_±_£ 

19 cnn iiii jTitLiB^c ir tie dPu:74Tc« axLf , 


niMii IE mcnicp ra >■*« tmcai?* wr> I^ a 


J.i. 

a. h*i.t 

j.r.i. biip 
G.Po tMmr 

l-K llMUir 
b.C, nrttr 

J, CI^hbIp 
HiE. ik>fliftFrii\ 
■ -■(- U- 

Ir rainfall Pi Ciiarrtu IIV«1 Ldri^vLt 


Ute 


i,lia. IBWB 


I400 


EVifl^ 


Ufl 


iHiri c.r. 


b£>a 


fwpfr Pl.[}. 


■um 


n.a. hUcii 


lort 


C»^r 


»T 


4>cUa 


WH 


■iKj nog T,,<B 


IWJ 


>ri9ol. 


IWI 


iatur/^m^lrr 


>•» 


AiatlB Ital'ii iKlii 


iHi 


D|-L KMiiiL-h 


IWf 


Ldtfal e^Mlb. 


IH* 


MfLU 


i^« 


a«M« 


l»4 


Z*rt*r t 


L*« 


TrLifB^ 4plTI» 


TNT 


U^ll. |,C. 


it^ 


C«rll» 


^^5* 


UtfJii 
Iflitj Uhi 


4»i 


JL#C1I4 


vm 


ifliH Hh 


w* 


Ufit* 


it» 


)W*tf4 ■vO'T IpffLLP 


IHt ^hLU fel4/vH ijdtja^ ti^if- U4 
1 feLvtIv. rtp^ la t>rrit* 
-tMHll 

Cl«* CEit-prqfri^jil Ui^ 
HEPfNQilE 

CHAT! f5 


InUEt fir Hn r>Ii4tri-cif *iii. >|* Ufa ImHi, u«. Jtif 

A r«i( T4E> 4«iadei*d a,tr>& i»l im>L h lit friii iu liiiHt 
Umj dl Lk> d47if ]« fu t^L t!hr Ivilic »r*1-H. f. ttlAiar 

il-l'-«i ■ TM-J f.iT tlvlH l.K.k. sou kvt II Itlll 1>J-I-A 1° 

«>H bl 4 3.4^ *f Fb >**4«. ii Lha Uai Eifiini H rti dttrJ- 

'«■ Ifl 111 fclk aiti4«lMf t-ri III inak ^flB dr1*a l4lgf CBFII 

Jditi Ie.v .^r. ni ivv tat« fi-nki! Llnln-gi *4 4 "hqriuu* ir H*i""i- il^vaEd ita M-c* *-■ — . -.- ^. .-.-. _.-.. 

■■Jli- JAt« « EH«rL t&l, .^ l.t|. vll||||4B MV nil M CbH- 

ri. t. ILCi^Sn Li tba li^l.^ lr - fitl «i4 «n*lilaAk rirt»r 1> itlh^t ri ri-IVI kl4L M. IrlVar •M^'kltl-fej abt v|,-fe3i ■ 
-♦Tn -I lt\ »f (br irli^ir*! J, rar-^i;; J'^raif 
LHI-4 M NIB h^lk,!. y-mW vauit I* vllh ii bj.^ it*r4 pvr+r Ife fefl 

», a^^tKi^j^Ti* iH tiBj TlI.^. *«>Hfat it til IW3 
VHffl Bi t-P Liil I--III.BI, Hi £4flhiB:j t^^vM kba^ Cwrvfi 
■r* * pH 'ir rv ia> iij^tgti fbrr* ajt. uHttCt 4 Hirlf 
«'■ !**> Caeti'i hIm K4>ir#4 bM a, ai^reaii maj ha i»r« li 
*!• ^tf^ ■■ J*ilt*r M«crp,*F ««iil4 La L , ^Tll^ 31- IM LilU* 
CDffEui mx^ U bB4 *r IF:. -Mf »l «4iiU| fViHiir uaaan^ 

■vfalu- ai Lha 1«K H4ltH uJ M 

JBA lha'*. rill h4 HIL t* HH* 1^ ■fl'Tiir 
^4Li. . ii*44ri3 pLIh ILi JiTir Kia Fetodo II a FRASiR JiHl OHALMLRf jj J 


ti4La7--'llf 4>T 
E-eBl.r«11ia« fr 
44 fU ■.iliB-tt Mai UUi I Ul ■! 
MOTORBITS AM irid^ L^^tr ^h^t^ -111 «1h«i iiTUUl? i-i 

^ «rLlT AlMl U4. Itv iMf FUfrfU- 14- H hM^^ "iim tiuid 41 L' Wfr havo evenrthing far tho ino*c ■ jimI MivyM 

4 H4Hf fwm iTvM W 
« Cmr 
i\i^, ^^L. .1.- 

Tvl. ^iji) 111 ^]n| 

I'. til.- •* *bJ n-^uiE^ j:::7fy ■I • ' 
UliaTAfl ■%AII CAB STEREO ,«■■ *Pi •* *l* PS*ffW- 
19 DATSUN 
NICK'S MOTORS 
so -Ik iuM <|^plT« F EKTiaZLT JLT TKm Q1VX SJSK A ibr HO imt JDTT^HED 

^ — ' m 1 1 ^^^^ I ■-■' hi H fl-d^i^* 4h i^ 

1^ *W1- */f flW _^^^t^ I r>"l ^ IlLH 1 P5 ^- ^ ^ ■ 

H kjM 4b«^ TlAbfcK MbI^T: ^ M ^rtri FUg ^"^^ Abi^ ri-u h F^«.Li* j™ MiB H 


pT*ih^ iLMi ViflH ^V>rH-|l All^ Mb 


lul Tl^~k^ Vru#4 tffJ li*!!. n^p ihHn PMli 


LNH.P T^* aUHM. 0**i»t"TtflH I^M* fl* "^e ■ *^C 

m nil uCetVC 11 nmj rpra ctn fi^K r«n*a ¥taB tm nun hi m u MHtriH^* u um elta 4M Ift'B*^ 

Vhv Cli^h viT^lt HAk. «| tU' «■■**» IB t^ bu r>?l it ^M- h«y li^ 
■GMi d-n-lftv-i^ tf ii4ir ^pn-k la Hula 4M biihl*. Pif ^luoUi, 1. 
Vai 41 luair v4 hu* «fe feu ch« imta k*4«4U| Ikt tLrnll ^ 

teUllJH Ihi 7D> M it*Mr hlL H J« HI. t4H H4 4 <*-fll -«Ml BfaFfl kflfV l« vVl «U Ui CI^ ^ lb c^ffai-.^ i I nlUpt du 

m- at*- «l«i rvr 111 -Ofl Aii(nm\ t94m mt 
144 Ph •4-nHLfq I* 4^Hd .|«r 4- >*"T*rrla - 


tW*3-- pt^tm CBrt^aJ^a. it^iupan^ firuiii^,.. rU., 1^, rvr ■ fofelkfl IMH IF jn nu ***1 IkL Eta ib4> nilvf i^Il l l Om 
tU3i« 14 nUw Hi >tae hq-n HHiAiv* n&at ih* rK&. ift i^ itanCdU 
M^H^Ikr^^, iIAif lhiTd m^ i^ f^ UmifmJ 
Urttnf TiUnk !7nbi}lhnM« 

ZAMBIA 


MOTOR 


uvpnrm- inc 


***• 


mrws 


utA & «». UB. 


II 
XlX<* CBW4 LUi 


. f 
111 


la iuAjsext Fw»^ia 


ILL^.^V ttij {llilt 


U 


Rfl TJB 


hlri Ui ;ftliBcaL iM. 


^ 


blElfa DDTHIilur 


kltnj »kVi< Vf *t»\U 
1 


Uu:i4i 


U 
hM4* h1«ii lU. 


V 


^ trwn JH« -BB-llltg. kf«±f 


e4^ir4ltJ Ktlwa Ltd. 


11 
^Ij r^lHfl ICm^UIi Ui. 


,:.t.«, 
PulD^ £«d^£ft L». 
■ np-BD.i|jii flfl-iAtt- fff Lir 


Hhi [ bL«r> rrlK^S- Llfl^, 


. w 


TtLkflB^ HP| FPU* AHau- 


' rn^iT i tulBiri- LUi 


17 


H-iH IvlBKtf i41k HlU 


Ulll> H-lkfi t((4 


■vlpr Fat ^liiMit III. 
<■ nU likill* at iTinmi.. 


Pb^AlUll 


s 


^P L 


|EBi4>t Velm Lll. 


M 


«*t u^fl^ ■i>vt. 1 
» 


ini u hm lUAiETvi 


UHll4d 


« 


d4>hjrr IT kirv i lEiu 


bit.A.'&.^ \l9i7> E«- 


1 


tD«^ij>n« ra .teu 


tutlfl Xitap K<H 


M 


■ *-» 


9>4Ha Cq-fliB LM, 


EyL4. M- J-4 ^pi Citi^ H^ I^mU 
HANDICA